Start

Czy wiesz że?

 

 

Przedszkole realizuje autorski program “Razem w zabawie i nauce” dostosowany do indywidualnych możliwości dzieci zdrowych, niepełnosprawnych i uzdolnionych.
logo_omep2 Przedszkole zrzeszone jest w Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
PSM_logo Odział II i III pracują metodą Marii Montessori zgodnie z mottem: Pomóż mi samemu to zrobić“.
logo_omep2 Prowadzona jest stała współpraca z Fundacją “SYNAPSIS”, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom.
PSM_logo Przedszkole współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, którego misją jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym.
Rokrocznie, we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizujemy konkurs “Razem w zabawie i nauce” propagujący ideę wychowania integracyjnego.
logo1 W latach 2013-2015 przedszkole realizowało projekt unijny w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim”.
logo1 W roku szkolnym 2013/14 przedszkole uzyskało certyfikat “Przedszkole w ruchu”.
logo1 W roku szkolnym 2014/15 przedszkole uzyskało certyfikat Ambasador Przedszkolnego ABC.
logo1 Przedszkole uzyskało certyfikat Zadowolony konsument. Uczestnictwo w Programie świadczy o zaangażowaniu Placówki w przygotowanie i prezentację korzystnej oferty edukacyjnej, a także potwierdza realizację działań mających na celu rozwój uczniów, oraz podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress