Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Krauze-Składanowska – nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Wicedyrektorem jest mgr Mirella Kanarska – mgr fizjoterapii, nauczyciel początkujący, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, specjalista w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci w oparciu o metodę NDT Bobath, specjalista integracji sensorycznej, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, , terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, specjalista w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, specjalista menadżer w zakresie zarządzania oświatą

Oddział I

mgr Barbara Grotek nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
mgr Grażyna Gaweł nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
mgr Marzena Wójcik nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog

 

Oddział II Marii Montessori

mgr Jolanta Sucholewska nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego I stopnia
mgr Anna Miszczuk nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki M. Montessori, specjalista pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej

 

Oddział III Marii Montessori

mgr Diana Jastrząb nauczyciel dyplomowany zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki M. Montessori, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
mgr Katarzyna Chełminiak nauczyciel początkujący pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Oddział IV

mgr Ewa Lipczyńska nauczyciel dyplomowany rewalidacji z terapią pedagogiczną, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Renata Rokoszna nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu
mgr Katarzyna Chełminiak nauczyciel początkujący pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Oddział V

mgr Urszula Barańska nauczyciel początkujący zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, oligofrenopedagog
mgr Barbara Kolasa nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta autyzmu, terapeuta manualny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
mgr Urszula Sadrak nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 

Oddział VI

mgr Beata Książka nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki specjalnej, integracji sensorycznej i terapii autyzmu
mgr Justyna Bitner pedagog specjalny, nauczyciel początkujący pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

 

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

Terapia logopedyczna
mgr Malwina Skowron- Gajda neurologopeda, nauczyciel początkujący pedagogiki szkolnej i środowiskowej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
mgr Beata Krauze- Składanowska nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Terapia psychologiczna
mgr Anna Rachwał mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, terapeuta autyzmu, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS), specjalista w zakresie wczesnej interwencji
Terapia autyzmu
mgr Barbara Kolasa nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta autyzmu, terapeuta manualny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
Terapia Integracji Sensorycznej
mgr Urszula Sadrak nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Terapia ręki
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki M. Montessori, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
Fizjoterapia
mgr Mirella Kanarska mgr fizjoterapii, nauczyciel początkujący, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, specjalista w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci w oparciu o metodę NDT Bobath, specjalista integracji sensorycznej, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, specjalista w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zajęcia z pedagogiem specjalnym
mgr Justyna Bitner pedagog specjalny, nauczyciel początkujący pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

 

Personel administracyjno-obsługowy

mgr Katarzyna Rutkowska główna księgowa
Jolanta Sałkowska intendent
Marta Serafin kucharka
Magdalena Juda pomoc kucharki
Monika Pytlak woźna oddziałowa
Magdalena Kryj woźna oddziałowa
Ewa Piwnik woźna oddziałowa
Hanna Okręt woźna oddziałowa
Natalia Kaptur woźna oddziałowa
Zbigniew Pietruszka konserwator

 

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content