Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Krauze-Składanowska – nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Wicedyrektorem jest mgr Mirella Kanarska – mgr fizjoterapii, nauczyciel mianowany, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, specjalista w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci w oparciu o metodę NDT Bobath, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, specjalista w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, specjalista menadżer w zakresie zarządzania oświatą

Oddział I

mgr Barbara Grotek nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
mgr Magdalena Kapsiak nauczyciel początkujący edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, pedagogiki szkolnej i środowiskowej, oligofrenopedagog w edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, terapeuta autyzmu, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- poziom I, trener sensoplatyki I stopnia, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia
mgr Ilona Drewniak pomoc nauczyciela

 

Oddział II Marii Montessori

mgr Anna Miszczuk nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki M. Montessori, specjalista pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
mgr Katarzyna Chełminiak nauczyciel mianowany pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia
mgr Ilona Drewniak pomoc nauczyciela

 

Oddział III Marii Montessori

mgr Diana Jastrząb nauczyciel dyplomowany zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2, tłumacz języka migowego I stopnia
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki M. Montessori, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, tłumacz języka migowego I i II stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS)
mgr Hanna Śmigas nauczyciel początkujący zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, logopeda

 

Oddział IV

mgr Ewa Lipczyńska nauczyciel dyplomowany rewalidacji z terapią pedagogiczną, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia
mgr Renata Rokoszna nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia

 

Oddział V

mgr Monika Osojca nauczyciel początkujący pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pracy socjalnej, edukacji włączającej i integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapeuta w zakresie spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, tłumacz języka migowego I stopnia
mgr Barbara Lipka nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki socjalnej i środowiskowej, edukacji włączającej i integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapeuta w zakresie spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, terapeuta ręki, tłumacz języka migowego I stopnia

 

Oddział VI

mgr Beata Książka nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki specjalnej, integracji sensorycznej i terapii autyzmu
mgr Justyna Bitner pedagog specjalny, nauczyciel początkujący pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS)

 

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

Terapia logopedyczna
mgr Malwina Skowron- Gajda neurologopeda, nauczyciel mianowany pedagogiki szkolnej i środowiskowej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tłumacz języka migowego I i II stopnia
mgr Beata Krauze- Składanowska nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Terapia psychologiczna
mgr Anna Rachwał mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, terapeuta autyzmu, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS), specjalista w zakresie wczesnej interwencji
Terapia autyzmu
mgr Barbara Kolasa nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta autyzmu, terapeuta manualny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
Terapia Integracji Sensorycznej
mgr Urszula Sadrak nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Terapia ręki
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki M. Montessori, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, tłumacz języka migowego I i II stopnia
Fizjoterapia
mgr Mirella Kanarska mgr fizjoterapii, nauczyciel mianowany, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, specjalista w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci w oparciu o metodę NDT Bobath, terapeuta metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, specjalista w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zajęcia z pedagogiem specjalnym
mgr Justyna Bitner pedagog specjalny, nauczyciel początkujący pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS)

 

Personel administracyjno-obsługowy

mgr Katarzyna Rutkowska główna księgowa
Jolanta Sałkowska intendent
Marta Serafin kucharka
Magdalena Juda pomoc kucharki
Monika Pytlak woźna oddziałowa
Magdalena Kryj woźna oddziałowa
Ewa Piwnik woźna oddziałowa
Hanna Okręt woźna oddziałowa
Natalia Kaptur woźna oddziałowa
Zbigniew Pietruszka konserwator

 

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content