Działania prozdrowotne

Nasze Przedszkole przez cały rok szkolny prowadzi zintensyfikowane działania edukacyjne promujące zachowania prozdrowotne.

Obszary tematyczne dotyczące zdrowia:

 • bezpieczne zachowania związane z Covid-19,
 • higiena,
 • zdrowe żywienie,
 • aktywność ruchowa,
 • zachęcanie Rodziców do usamodzielnianie dzieci w „drodze do przedszkola” (np. poprzez rezygnację z wózków dziecięcych, dowożenia samochodem, czy noszenia na rękach) XI, XII, I, IV,
 • rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się dobrych nawyków higienicznych.

Promocja zdrowego stylu życia (zdrowie jako wartość):

Temat kompleksowy w zakresie codziennej higieny i bezpieczeństwa epidemicznego
tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk:

 • poznanie zasad i sytuacji dotyczących dezynfekcji rąk, noszenia maseczek,
 • wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji,
 • tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy,
 • wskazanie zasadności szczepień ochronnych,
 • poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym: przychodnia, szpital, pogotowie ratunkowe.
 • bezpieczne przedszkole – zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu przypomnienie i wprowadzenie zasad bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu na placu zabaw i w sali gimnastycznej. Wdrażanie do bezpiecznych kontaktów z rówieśnikami,
 • film edukacyjny dla dzieci na temat zagrożeń związanych z covid-19. 18 XI,
 • ,,Chciałbym zjeść”- układanie zdrowego jadłospisu przez dzieci. III,
 • ,,Jak to pachnie i smakuje’’ zabawy polisensoryczne. IX, X,
 • poznanie walorów zdrowotnych i smakowych ziół z przedszkolnego ogródka,
 • świeże owoce do II śniadania i podwieczorku, w ciągłym dostępie niegazowana woda mineralna do picia w każdej grupie (upowszechnienie idei picia wody jako cennego składnika diety) cały rok szkolny.

Promocja zdrowego stylu życia – aktywność ruchowa (zdrowie jako wartość):

 • ćwiczenia poranne,
 • zestaw zabaw ruchowych – cały rok szkolny,
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych podczas zajęć dydaktycznych,
 • pobyt w ogrodzie lub spacer wokół przedszkola lub alejkami osiedla – cały rok szkolny,
 • zabawy ruchowe w ciągu dnia – cały rok szkolny,
 • Europejski Tydzień Sportu 2021 – udział dzieci w warsztatach sportowych z Akademią Piłkarską KSZO- GALACTICOS, zorganizowanie cyklu zajęć sportowych w każdej grupie, rozmowy z dziećmi nt. znaczenia sportu dla zdrowia,
 • zorganizowanie turnieju sportowego ,,Paraspartakiada”,
 • regularne doposażenie apteczek oddziałowych i terenowej,
 • zakładanie „Zielonych ogródków” w salach zajęć. III,
 • rozwijanie samodzielności w samoobsłudze – jedzenie, ubieranie, czynności higieniczne,
 • poznanie różnych ekosystemów – las, pole, łąka, sad, ogród, ekosystemy wodne, park – wskazanie uzależnienia ludzi od przyrody i sposobów racjonalnego korzystania,
 • realizacja ogólnopolskich programów edukacji ekologicznej: ,,Działaj z imPETem” (organizator Adliner Sp. z o.o.),
 • obchody świąt ekologicznych: np.: Powitanie wiosny (21 III) Święto Ziemi (22 IV),
 • udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” cały rok szkolny,
 • ustalenie dyżuru „ekostrażnik” – np. dokręcenie kranów, wyłączanie światła…..,
 • włączanie rodziców do działań na rzecz przyrody – akcje, zbiórki surowców wtórnych, nakrętek… cały rok szkolny,
 • realizacja tematu dotyczącego odpadów – segregacja odpadów, oszczędzanie materiałów, papieru, energii, wody. III, IV, VI,
 • udział w zajęciach dodatkowych promujących zachowania prozdrowotne – zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zumba, kółko kulinarne (dzieci starsze).

Wydarzenia przedszkolne:

 • Sprzątanie Świata ,
 • Pierwszy Dzień Wiosny – Zielony dzień w przedszkolu,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Dziecka na sportowo- warsztaty sportowe z Akademią Piłkarską KSZO- GALACTICOS, gry i zabawy integracyjne,
 • Paraspartakiada,
 • Święto Rodziny – EKO piknik – aktywny rodzinny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Zebrania z rodzicami:

 • przedstawienie procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
 • przedstawienie procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, owsicy w przedszkolu,
 • przygotowanie i powielenie materiałów dla rodziców (strona internetowa- zakładka artykuły dla rodziców) dotyczących zachowań prozdrowotnych,
 • poruszanie tematyki ,,Zdrowie psychiczne dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa w posługiwaniu się Internetem” podczas zebrań z rodzicami.
 • Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym higieny i bezpieczeństwa.

Plany miesięczne:

Wrzesień

 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu,
 • zabawa wyciszająca „Szukanie ciszy” – rozwijanie umiejętności wyciszania swoich emocji,
 • ćwiczenia oddechowe „Piórka”, „Wyścig piórek” – rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na kolorowe pióra,
 • mierzenie dzieci, wyznaczanie stałego miejsca przy stoliku, ukazywanie właściwego doboru wysokości krzesełka i stolika jako ważnego czynnika dla zdrowia i prawidłowej postawy,
 • czynności higieniczno – porządkowe – nauka mycia rąk z zachowaniem poszczególnych etapów,
 • pogadanki, prezentacje multimedialne na temat zdrowia i higieny,
 • ,,Kwadrans na bajeczkę” – Słuchanie wiersza M. Barańskiej „Czyścioszki” połączone z zabawą ruchowo – naśladowczą. Przypomnienie zasad i poszczególnych etapów mycia rąk,
 • osłuchanie z wierszem M. Barańskiej „Złote jabłuszko” – rozmowa wynikająca z treści wiersza. Rozpoznawanie jabłka, poznawanie jego cech połączone z degustacją. Nauka wiersza na pamięć,
 • „Jabłko czy gruszka?” – zabawa badawcza. Polisensoryczne poznawanie otoczenia . Rozróżnianie jabłka i gruszki,
 • „Myj ręce” – rozmowa o konieczności mycia rąk oraz owoców przed jedzeniem,
 • wprowadzenie tematyki dotyczącej wartości odżywczych warzyw i owoców oraz bezpiecznej drogi do przedszkola,
 • słuchanie opowiadania O. Maciuk „Witaminy” – kształtowanie uwagi dowolnej, wyjaśnienie pojęcia witaminy,
 • zabawa „Emocje” – odpowiedzi na pytania w jakim nastroju są osoby,
 • „Emocje” – zabawa z pantomimą – nazywanie emocji i pokazywanie ich za pomocą gestów i mimiki,
 • wysłuchanie opowiadania B. Krysiak „Zmartwienie gruszki” – rozmowa na temat treści utworu. Organizacja owocowego kącika przyrody,
 • przygotowanie sałatki owocowej,
 • „Ogrodnik” – opowieść ruchowa. Organizacja warzywnego kącika przyrody,
 • zagadki z owocowo – warzywnej szufladki- „Warzywne kukiełki”– wykonanie kukiełek z wykorzystaniem warzyw,
 • ćwiczenia ortofoniczne „Wiatr”,
 • zabawa ruchowa „Sałatka warzywna”,
 • zabawa dydaktyczna „Co powiem o…” – układanie zdań o warzywach,
 • „Warzywa” – określanie smaku, zapachu, stopnia twardości
 • spacer do parku- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wyjścia poza teren przedszkola,
 • realizacja tematyki prozdrowotnej w ramach tygodniowego kręgu tematycznego- „Koniec lata w sadzie i ogrodzie”, „Bezpieczni na drodze”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Październik

 • „Przed spożyciem – wielkie mycie” – zabawa badawcza z wykorzystaniem tekstu B. Piergi. Nazywanie wybranych warzyw, określanie sposobu ich spożywania (na surowo, gotowane, smażone) Mycie warzyw. Wartości odżywcze,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 4 razy,
 • ,,Jak to pachnie i smakuje’’ zabawy polisensoryczne,
 • zabawa dydaktyczna „Przetwory” – rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw, z których można wykonać przetwory, wartości odżywcze, zwrócenie uwagi na korzyści zdrowotne płynące z własnoręcznie zrobionych przetworów z darów jesieni,
 • obchody „Święta Dyni”,
 • utrwalenie zasad poruszania się pieszych w ruchu drogowym – Bezpieczni na drodze,
 • przypomnienie o zakazie zbliżania się do nieznanych i dzikich zwierząt – Nasze zwierzaki, Jesienny las,
 • realizacja tematyki prozdrowotnej w ramach tygodniowego kręgu tematycznego- „Kolorowy park”, „Jesienny las”, „Robimy zapasy zimowe”,
 • „Numer alarmowy” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami kodowania. Zdobywanie umiejętności korzystania z numerów alarmowych,
 • „Bezpieczeństwo ważna sprawa” – zabawy muzyczno – ruchowe,
 • zabawa dydaktyczna „Przechodzimy przez pasy”,
 • zabawa artykulacyjna „Powtórz szybko, powtórz wolno”,
 • zagadki słuchowe „Czyj to sygnał?”,
 • zabawa pantomimiczna „Służby ratunkowe”,
 • ćwiczenia wiązania sznurowadeł i zapinania guzików oraz innych czynności samoobsługowych,
 • zabawy słowotwórcze „Moje emocje”,
 • zabawa oddechowa „Latające piórka”, „Listek na wietrze”,
 • opowieść ruchowa „U weterynarza”,
 • zabawa logopedyczna „Zdmuchiwanie świeczek”,
 • zabawa rozwijająca pamięć „Powtórz po mnie”,
 • ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie kształtów literopodobnych na tacce z piaskiem,
 • zabawy ortofoniczne „Dziwne dźwięki”,
 • ćwiczenia małej motoryki – wycinanie nożyczkami po śladzie,
 • burza mózgów „Dlaczego ludzie robią przetwory”,
 • przypomnienie o wartościach zdrowotnych płynących z przebywania na świeżym powietrzu (las, park) oraz potrzebie dbania o środowisko,
 • wycieczka plenerowa z rodzicami do lasu na Gutwin- spotkanie z leśniczym na ścieżce edukacyjnej,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne „Szum lasu – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Listopad

 • „Wbrew zasadom” – rozmowa w oparciu o tekst A. Frączek; poznawanie członków swojej rodziny i ról przez nich pełnionych; kształtowanie świadomości zdrowego odżywiania się,
 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych. 3 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 3 razy,
 • słuchanie bajki relaksacyjnej „Kotek” – wyciszenie, odprężenie, uspokojenie dzieci,
 • słuchanie opowiadania „Tajemnica żółtego pojemnika” – wypowiadanie się na temat treści utworu, kształtowanie postaw ekologicznych, poznawanie zasad postępowania z odpadami, a w szczególności z odpadami z tworzyw sztucznych (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”),
 • „Tajemnica żółtego pojemnika” – działania IMPET – burza mózgów („Jak w naszym przedszkolu dbamy o nasze powietrze?”, „Do czego potrzebne jest powietrze?”, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak unikać dymu?”, „Jak ludzie mogą dbać o powietrze?”,
 • „Kolorowy wietrzyk” – ćwiczenia oddechowe; uprawnianie pracy narządów mowy poprzez dmuchanie; zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób wykonywania wdechu (nosem) i wydechu (ustami) w trakcie zabawy wstążkami (paskami bibuły),
 • zapoznanie z plakatem „Przyjaciele imPETa” – wykonywanie zadań związanych z prawidłową segregacją odpadów, nagradzanie dzieci naklejkami za prawidłowe ich wykonanie (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”),
 • realizacja tematyki prozdrowotnej w ramach tygodniowego kręgu tematycznego- „Jesienna pogoda”,
 • słuchanie bajki relaksacyjnej „Kolory jesieni” –  zmniejszenie napięcia mięśniowego, rozwijanie wyobraźni,
 • „Kożuch” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie spostrzegawczości w trakcie wskazywania odzieży letniej, zimowej; podawanie i wskazywanie sposobu na zimowe chłody – np. picie mleka z miodem,
 • „Czysta odzież” – zabawa badawcza w oparciu o tekst B. Piergi; poznawanie właściwości soli kuchennej; zwrócenie uwagi na dbanie o czystość ubrań,
 • utrwalenie zasad ubierania się adekwatnie do warunków pogodowych,
 • „Bajka o tchórzliwej muszce i molu książkowym” A. Borowiecka – dla dzieci z lękiem wysokości,
 • „Wędrówka słonia” I. Słońska – wczuwanie się w rolę odrzuconego,
 • „Co potrafi węgiel?” – zabawa badawcza z węgla leczniczego,
 • „Czarownica/diabeł przegląda się w lustrze” – zabawa teatralna – radzenie sobie z emocjami,
 • Color piano – zabawa muzyczna w odkrywanie dźwięków,
 • „Sieciaki pl.” – film edukacyjny i rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • „Nasze talenty” – budowanie poczucia własnej wartości,
 • prezentacja multimedialna w nawiązaniu do obchodów Praw Dziecka,
 • „Pomysł na czas wolny” – zabawa spostrzegawcza,
 • „Listopadowe dźwięki” – zagadki słuchowe,
 • „Gdy za oknem słota” słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • „Jesteśmy nietypowi” – zabawa z elementem dramy,
 • zbieramy kamienie – zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • „Bursztynek, bursztynek” zabawa językowa,
 • oglądanie prezentacji multimedialnej „Czyste powietrze wokół nas” – poznanie znaku „zakaz palenia” i miejsc ich umieszczania,
 • słuchanie piosenki „Nie pal papierosów” i rozmowa na ich temat,
 • „Nie pal”- nauka wiersza, przekazanie informacji o biernym paleniu,
 • „Nie pal” – projektowanie plakatu,
 • słuchanie piosenki „Dymią kominy”,
 • ćwiczenia oddechowe „Taniec dymów”,
 • „Płuca palacza”- papieroplastyka,
 • „Dlaczego Janek był chory” – opowiadanie dotyczące szkodliwości przebywania w zadymionym pomieszczeniu,
 • zabawy badawcze: „Wszędobylskie powietrze”, „Czy powietrze za oknem jest czyste?”, „Badamy wiatr”, „Jak działają nasze płuca”,
 • zabawy dramowe: „Mamo, tato nie pal przy mnie”, „Prośby Ziemi”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Grudzień

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 4 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 4 razy,
 • zabawa „Pomagamy imPETowi” – wspólna segregacja odpadów do odpowiednich pojemników (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”),
 • Działaj z IMPETem- korzyści dla człowieka od środowiska z powtórnego korzystania z niektórych materiałów,
 • ćwiczenia oddechowe „Kolorowe piórka”, „Wirujące śnieżynki”, „Choinka”- rozwijanie umiejętności nabierania powietrza nosem i wydychania ustami w trakcie dmuchania na pióra,
 • zabawa uchowa „Śmieciowy labirynt” – kształtowanie postaw ekologicznych (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”),
 • „Obłoczki” – ćwiczenia oddechowe; kształtowanie umiejętności dokonywania prawidłowego wdechu i wydechu w trakcie dmuchania na watę zaczepioną na nitce,
 • „Kolorowe słomki” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek do napojów; wydłużanie fazy wydechu,
 • zabawa ćwicząca pamięć słowa na literę P,
 • „Ciepło, zimno” – zabawa badawcza,
 • burza mózgów – „Co to znaczy pomagać?”,
 • „Groźne zwierzę” – zabawa na rozładowanie emocji,
 • rysowanie po śladzie – rozwijanie percepcji wzrokowej, grafomotoryki,
 • zabawa rozwijająca zmysł dotyku – „Co to za prezent?”,
 • „Piątka jest chora” – zabawy matematyczne z zastosowaniem metody Willego,
 • „Bakalie” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość,
 • zabawa dydaktyczna z elementami dramy- „Litera Y”,
 • udział w projektach ekologicznych prowadzonych przez BWA- warsztaty plastyczne ,,Robimy ekologiczne ozdoby choinkowe”,,,Dekorujemy ekologiczną choinkę”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Styczeń

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 2 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 2 razy,
 • zabawa „Raz i dwa, segreguję ja” – poznanie zasady „odkręcam, opróżniam, zgniatam, segreguję do żółtego” (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”),
 • „Śnieg” – ćwiczenie oddechowe i motoryczne; usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych poprzez wydłużanie wydechu i dostosowanie siły natężenia powietrza w trakcie dmuchania na papierowe kulki,
 • „Pory dnia” – układanie historyjki obrazkowej,
 • „Zegary” – zabawa ortofoniczna,
 • „Rytmiczne powtarzanki”- zabawy słownikowe,
 • zdobywanie sprawności – „Jestem pomocny”,
 • zabawa dydaktyczna „Wiem to ja i wiesz to ty…”,
 • „But do buta” – zabawa porządkowa,
 • zabawa badawcza „Jak nadmuchać balon bez ust i pompki?”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Luty

 • warsztaty przyrodnicze „Jak zimują pszczoły?” – zapoznanie z życiem pszczół, pracą pszczelarza, bezpieczeństwo w kontakcie z pszczołami, poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka, poznanie właściwości odżywczych miodu,
 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 4 razy,
 • „Dbam o czystość” – kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 4 razy,
 • „Zimowa bajka relaksacyjna” – ochrona układu nerwowego , zmniejszenie napięcia mięśniowego, rozwijanie wyobraźni,
 • słuchanie wiersza Bożeny Formy „Zimowe wskazówki” – wdrażanie do przestrzegania zasady bezpiecznych zabaw na śniegu,
 • bajka relaksacyjna „Pan bałwanek” –  odreagowanie napięć, ochrona układu nerwowego, nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji,
 • „Dla Hani i Zdzisia” – zabawa dydaktyczna; nazywanie rodzajów łyżew i dyscyplin sportowych z nimi związanych: jazda figurowa na lodzie, hokej; podawanie różnic między łyżwami, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w okresie zimy,
 • wykonywanie karty pracy „Posegreguj odpady” (działania w ramach programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!”).
 • realizacja tygodniowej tematyki „Dbamy o zdrowie i higienę”, „Kolorowy świat sztuki i przyrody”, „Zimowa olimpiada”,
 • ćwiczenia oddechowe „Rozmrażanie zmarzniętych dłoni”,
 • „Igrzyska olimpijskie” – prezentacja multimedialna. Zachęcanie do aktywności fizycznej,
 • „Plackowy gepard” – rozmowa o sprawności fizycznej na podstawie opowiadania M. Mazan,
 • zabawa słownikowa „Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa”,
 • „Do czego to służy?” – zabawa słownikowa rozwijanie słownika czynnego,
 • „Maskotki Olimpijskie” – ćwiczenia spostrzegawczości,
 • zabawa ćwicząca pamięć „Słowa na literę ł”,
 • „Co mają ze sobą wspólnego zima, narty i odmrożony nos?” – zabawa słownikowa,
 • „Zabawy zimowe” – omówienie obrazków prezentujących właściwe zachowanie podczas zabaw zimowych,
 • Zabawa matematyczna – „Tyle, ile”. „Zrób tyle…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia,
 • „Kodeks bezpiecznej zabawy” – burza mózgów, kształtowanie właściwych postaw,
 • „Pajęcze sieci” – zabawa sensoryczna, poznawanie świata wieloma zmysłami,
 • zabawy oddechowe „Śnieżynki”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • „Zdrowe odżywianie” w oparciu o tekst J. Brzechwy „Wrona i ser”. Ćwiczenie słuchu fonemowego,
 • rozwiązywanie zagadek słownych: woda, mydło, ręcznik. Rozmowa na temat poprawnego mycia rąk. Przypomnienie właściwego sposobu mycia rąk na podstawie symbolicznego schematu oraz prezentacji,
 • „Owocowy zawrót głowy” z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Świat liczb Willyego”,
 • „Walc łyżwiarzy” – zabawy muzyczno – ruchowe, ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych,
 • opowiadanie M. Niewielskiej „W gabinecie okulistki”,
 • zabawa dydaktyczna „Kto może pomóc?” – rozmowa kierowana z uwzględnieniem pytań dotyczących konieczności sprawdzania swojego zdrowia u specjalistów,
 • Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112,
 • „A psik! – na zdrowie!” – poznawanie różnych sposobów dbania o zdrowie,
 • „Ubierz się ciepło!” – zabawa słuchowa, ćwiczenia analizy słuchowej,
 • „Na zimę, na lato…” – zabawa dydaktyczna,
 • zabawa matematyczna – „Mydło”,
 • zabawa ortofoniczna „Myjemy ręce”,
 • prezentacja multimedialna „Dbam o ruch i odżywianie” . Poznanie podstawowych zasad dbania o zdrowie,
 • „Jak się dzisiaj czuję?” – zabawa dramowa,
 • „Podaj mydło” – zabawa dydaktyczna,
 • „Liczymy zęby”- ćwiczenia logopedyczne,
 • „Owocowy zawrót głowy” – zachęcanie do zdrowego odżywiania,
 • zachęcanie do aktywności fizycznej, szczególnie na powietrzu – „Sport to zdrowie”,
 • ćwiczenia ortofoniczne – wymawianie sylab,
 • zabawa dydaktyczna „Robimy opatrunki”,
 • „Maski na bal” – doskonalenie motoryki małej,
 • „Określamy cechy figur” – rozwój logicznego myślenia, percepcji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych,
 • zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Kółko i krzyżyk”,
 • „Języczek wędrowniczek” – ćwiczenia wspomagające poznawanie aparatu artykulacyjnego,
 • oglądanie wystaw artystycznych w BWA o tematyce prozdrowotnej- ,,Cztery żywioły”,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Marzec

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 5 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 5 razy,
 • „W szklarni” – praca z obrazkiem, rozpoznawanie warzyw na obrazku, nazywanie, dzielenie się wiedzą na temat możliwości ich wykorzystania w kuchni, analiza sylabowa nazw,
 • „Kolorowe kanapki” – zabawa plastyczna: kolorowanie, przyklejanie według wzoru, zwrócenie uwagi na konieczność spożywania warzyw – źródła witamin,
 • 22 marca – Światowy Dzień Wody – uświadomienie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz potrzeby jej oszczędzania w oparciu o materiały z akcji PAH. Upowszechnienie idei picia wody jako cennego składnika diety,
 • realizacja tygodniowego bloku tematycznego „Wiosenne porządki”- próby samodzielnego sadzenia cebulek kwiatowych, czynności higieniczne po skończonej pracy, „Już przedwiośnie”,
 • przypomnienie zasad dbania o higienę osobistą, nauki posługiwania się szczotką i grzebieniem (zabawa w zakład fryzjerski),
 • poszerzanie wiedzy  na temat zdrowego odżywiania, świata roślin  z zastosowaniem metody Marii Montessori,
 • zakładamy hodowlę pomidorów – zabawa badawcza,
 • „Co schowane jest w worku?”- zabawa sensoryczna,
 • „Lekkie jak piórko”- zabawa oddechowa,
 • „Kto się schował w igloo?”- zabawa ruchowa z chustą,
 • „O żółtym tulipanie”- słuchanie opowiadania,
 • „Strumyczek”- masażyk relaksacyjny przy rymowance,
 • „Zdmuchiwanie kropelek deszczu”- ćwiczenia oddechowe, rozwijanie aparatu mowy,
 • „Ja nie choruję!”- rozmowa na temat sposobów zapobiegania chorobom na podstawie opowiadania „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”,
 • „Buka”- zabawa ruchowa,
 • „Smutne pisklątko”- jak radzić sobie ze złymi emocjami,
 • teatrzyk „O prosiaczku brudasku”,
 • „Ruch to zdrowie”- ćwiczenia ogólnorozwojowe z butelką,
 • zabawa logopedyczna „Kulka na start”,
 • ćwiczenia grafomotoryczne – kolorowanie,
 • zabawa skoczna „Z kamienia na kamień”,
 • tworzenie dowolnych kształtów z drucików kreatywnych – zabawy grafomotoryczne,
 • przesiewowe badanie zębów dzieci (dentobus),
 • spacery – poszukiwanie oznak wiosny,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Kwiecień

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 4 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 4 razy,
 • słuchanie wiersza I. Salach „Bałagan” – rozmowa kierowana na temat: „Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?”,
 • słuchanie wiersza I. Salach „Wszędzie czysto” – rozmowa kierowana na temat „Co możemy zrobić, aby nasze środowisko było czyste? Wytłumaczenie dzieciom znaczenia pojęcia „środowisko”,
 • „Na ulicy” – praca z obrazkiem, opowiadanie treści zwrócenie uwagi na obiekty, które zatruwają nasze środowisko,
 • historyjka obrazkowa „Szanujmy zieleń” – ustalanie kolejności trzech obrazków,
 • „Segregujemy śmieci” – praca z obrazkiem. „My też próbujemy segregować śmieci” – zabawa poprzez działanie z wykorzystaniem koszy oznaczonych odpowiednimi kolorami,
 • „EKO – pudełko” – oszczędzamy papier: gromadzenie w pudełku kartek, obrazków, prac, które można jeszcze wykorzystać,
 • Ekoludek- tworzenie własnych postaci z eko odpadów,
 • praca plastyczna – tworzenie koszyczków wielkanocnych z recyklingu,
 • zabawa dydaktyczna „Śmieci do wora”
 • realizacja tygodniowego bloku tematycznego „Ekologiczny świat”, „Jedziemy na wieś”,
 • obchody „Dnia Marchewki”,
 • „Jak robi krowa, jak robi koń?” – zabawy z naśladowaniem głosów zwierząt gospodarskich. Rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,
 • zabawa sensoryczna „Co to jest?”,
 • zabawa parateatralna „Ciężkie czy lekkie”,
 • „Rób tak, jak ja”– ruch z kukłą. Doskonalenie umiejętności naśladowczych. Zabawa teatralna,
 • zabawa oddechowa „Piórko na wietrze”,
 • zabawa rozwijająca słuch „Co to za zwierzę?”,
 • rozmowa na temat produktów spożywczych i ich pochodzenia (hodowla zwierząt, uprawa roli) z wykorzystaniem planszy demonstracyjnej,
 • szukanie w książkach wiejskich zwierząt  – ćwiczenia percepcji wzrokowej,
 • zabawa językowa – dzielenie na sylaby słów, takich jak: chleb, miód, ser, jajka, beczka, worek, bułki, krowa, traktor, gęś, na podstawie ilustracji,
 • kształtowanie sprawności manualnej – wiązanie sznurówek, przewlekanie sznurowadeł,
 • ćwiczenia grafomotoryczne- odrysowywanie przez kalkę obrazków przedstawiających zwierzęta,
 • wysłuchanie czytanego przez Nauczyciela opowiadania Moniki Niewielskiej „Sok jabłkowy z worka”. Rozmowa na temat opowiadania,
 • nauka piosenki „Piosenka o wiejskich zwierzętach”- ćwiczenia ortofoniczne,
 • „Wielkanocna rymowanka” – zabawa słownikowa. Ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • „Zamieszanie na podwórku” – zabawa dramowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych,
 • ,,Wesołe kurczaczki i baranki”- zabawa dramowa z ćwiczeniami ortofonicznymi,
 • ,,Piórka”- kształcenie prawidłowego toru oddechu,
 • ,,Które pisklę”- ćwiczenia słuchowe. Doskonalenie umiejętności opisu słownego,
 • „Koguciki”– zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi,
 • „Jajko” – masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem wiersza M. Bogdanowicz. Kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • „Wędrująca łyżka z jajkiem” – zabawa zręcznościowa,
 • ,,Zajączki”- zabawa paluszkowa z elementem przeliczania do 8,
 • „Małe – duże jajo kurze” – zabawa naśladowcza,
 • opowiadanie „Wielkanocny mazurek”- uwrażliwienie na dobro,
 • zabawa słowna rozwijająca kreatywność „Co bym zrobił/zrobiła gdybym był/była drzewkiem rosnącym w lesie?”,
 • ,,Przyjaciele Ziemi” – nauka piosenki,
 • „Płyną chmury, płyną” – ćwiczenia ortofoniczne i ruchowo-słuchowe,
 • zabawa logopedyczna „Dmuchamy w kulki”,
 • ,,Przedmioty z woreczka” – zabawa słuchowa z elementami zabawy sensorycznej. Wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły,
 • „Kto zmienił miejsce?” – zabawa rozwijająca pamięć wzrokową i spostrzegawczość,
 • zabawa naśladowcza „Powitanie z lustrem”,
 • prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym oraz kąciku przyrody,
 • zabawa „Plastik, papier, szkło” – segregacja odpadów,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Maj

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 4 razy,
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań związanych z COVID – 19 – tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk i zachowania społecznego dystansu. 4 razy,
 • słuchanie wiersza D. Gellner pt. ,,Niezapominajki” – poznanie tego kwiatu i symbolu jaki mu nadano. Kształtowanie postawy proekologicznej,
 • ćwiczenia oddechowe „Wąchanie kwiatów” – rytmiczne powolne wdychanie i wydychanie powietrza,
 • obchody „Święta Pszczoły”,
 • obchody „Święta polskiej niezapominajki”,
 • spotkanie z pracownikami straży pożarnej- poznanie pracy strażaka, dziecko wie, jak zachować się w czasie pożaru zna numer do straży pożarnej,
 • niebezpieczne zabawy z ogniem- rozmowa przy ilustracjach- rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie finału niebezpiecznych zabaw,
 • obwód stacyjny- zabawy w terenie z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego- podnoszenie sprawności organizmu, dziecko zna zasady bezpiecznej zabawy,
 • ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie różnych odgłosów,
 • zabawa ruchowo-naśladowcza „Lustro”,
 • „Jaś i Małgosia” – zabawa grafomotoryczna, kolorowanie według kodu,
 • „Próba” – zabawa pantomimiczna, wyrażanie emocji ruchem i mimiką,
 • zabawy i ćwiczenia ortofoniczne- „Rozgrzewka aktorów”- ćwiczenie buzi i języka na zgłoskach la, lo, lu, le. Nauka krótkiej rymowanki „Korale królowej Karoliny”,
 • zdobywamy sprawność ,,Jestem pomocny”- zaznaczanie w zeszycie sprawności,
 • „Tata wkręca śrubki” – zabawa paluszkowa,
 • ,,Kończymy zdania” – zabawa słownikowa. Rozmowa o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi,
 • ,,Sensoryczne ścieżki” – zabawa sensoryczna. Poznawanie świata poprzez różne zmysły,
 • ,,Odgłosy z mojego domu/ przedszkola”- ćwiczenia słuchowe i ortofoniczne,
 • ,,Taniec motyli”- ćwiczenia ruchowe i ortofoniczne,
 • „Domowi pomocnicy”- odgadywanie zagadek, naśladowanie odgłosów sprzętów domowych; ćwiczenia ortofoniczne,
 • „Po mojej prawej stronie jest…” – zabawa dydaktyczna- nazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni. Pokaż, gdzie masz serce,
 • realizacja tematyki prozdrowotnej w ramach tygodniowego kręgu tematycznego- „Majowa łąka”,
 • przygotowywanie ekologicznych kwiatów z plastiku,
 • „Łąka kwietna”- wyjście do Browaru Kultury w celu udekorowania dziedzińca kwiatami z plastikowych odpadów,
 • oglądanie przedstawienia „Ekonolulu” o tematyce ekologicznej w Browarze Kultury,
 • prezentacja  multimedialna o życiu dżdżownic, poznanie i omówienie budowy, trybu życia oraz ich pożyteczności,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.

Czerwiec

 • kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności. 3 razy,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami,
 • zabawa dydaktyczna „Co potrzebuje lekarz ?” – porządkowanie przedmiotów i wybieranie tych, które kojarzą się z chorobą i lekarzem,
 • „Już się nie boję” – bajka przezwyciężająca strach przed wizytą u lekarza,
 • „Z wizytą u lekarza” – zabawa tematyczna w kąciku zabaw,
 • „EKO – pudełko” – oszczędzamy papier: gromadzenie w pudełku kartek, obrazków, prac, które można jeszcze wykorzystać,
 • „W górach” – praca z obrazkiem, opisywanie sposobów spędzania czasu wolnego,
 • praca z cyklem obrazków – ocena sytuacji; zapoznanie z tym, o czym należy pamiętać, gdy świeci słońce,
 • realizacja tematyki prozdrowotnej w ramach tygodniowego kręgu tematycznego- „Bezpieczne wakacje”,
 • prezentacja multimedialna na temat zagrożeń, które mogą przydarzyć się dzieciom w trakcie wakacji pod hasłem „Jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje”,
 • zabawa oddechowa „Zawody ze słomkami”,
 • zabawa kształtująca słuch fonemowy „Imiona moich koleżanek i kolegów”,
 • „Skarby”– zabawa integracyjna, doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie,
 • zabawa matematyczna – porównywanie wagi różnych zabawek według percepcji dzieci,
 • ćwiczenie lateralizacji – rysowanie prawą i lewą ręką, kreślenie dowolnych znaków literopodobnych,
 • ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Odgłosy łąki”,
 • „Wodne origami” – ćwiczenie motoryki małej, składanie papieru metodą orgiami,
 • ,,Leniwa ósemka” – zabawa z rymowanką I. Jabłońskiej-Gabrysiak. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, ćwiczenie pamięci,
 • „Odpoczynek” – praca z obrazkiem. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi, percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • ,,Jak odpoczywam?” – zabawa z elementem dramy. Poznawanie sposobów odpoczywania,
 • „Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna, ćwiczenia rąk, dłoni i palców, łączenie kropek, pisanie po śladzie, kolorowanie według kodu,
 • „W parku czyli o tym, jak łatwo się zgubić” – zabawa z elementem dramy na podstawie opowiadania Barbary Ciwoniuk. Poznawanie sposobów zachowania się w czasie zagubienia, odejścia od bliskich – burza mózgów,
 • „Na wycieczce” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej. Ćwiczenie percepcji słuchowej. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Utrwalenie wiedzy o pracy służb ratunkowych i numeru alarmowego 112,
 • słuchanie opowiadania H. Łochockiej „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”- uświadamianie dzieciom, że nie można się oddalać od rodziców, ani samemu wchodzić do morza,
 • „Egzotyczne wakacje przedszkolaka” – zajęcia kulinarne. Układanie owoców na talerzu. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami. Rozwijanie zainteresowań,
 • „Właściwe i niewłaściwe zachowania” – utrwalanie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie percepcji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych,
 • „O czym musisz pamiętać, by czuć się bezpiecznie?” – zabawa spostrzegawcza. Podawanie znaczenie różnych przedmiotów dla bezpieczeństwa człowieka,.
 • „Nad wodę” – zabawa spostrzegawcza. Ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej. Ćwiczenie w analizie dźwiękowej,
 • ćwiczenia ortofoniczne „Żabki w jeziorze”- naśladowanie rechotu żab,
 • „Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły…” Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska- niskie poczucie własnej wartości,
 • udział w projekcie ekologicznym prowadzonycm przez BWA- oglądanie ekologicznego spektaklu teatralnego ,,Pan Kotowski”,
 • wycieczka plenerowa z rodzicami do Rogatego Rancza- aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody wśród zwierząt,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej – uspokojenie, wyciszenie emocji, odzyskiwanie harmonii.
Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content