Oddział Motylki


W 2021 roku w naszym przedszkolu powstał V oddział terapeutyczno- wspierający o  nazwie  Motylki. Uczęszczają do Niego dzieci w wieku od 3 do 8 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Zajęcia w oddziale powadzone są codziennie od 8.00 do 13.00. 

Grupa może liczyć do 4 dzieci. Jest ona prowadzona przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu. Dodatkowo dzieci objęte są specjalistyczną pomocą w zakresie: terapii autyzmu, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, terapii ręki, pomocy psychologicznej, rehabilitacji oraz treningu umiejętności społecznych. Ponadto dzieci sukcesywnie uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych kołach zainteresowań organizowanych przez kadrę Naszego Przedszkola. Każde dziecko ma stworzony Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który dostosowany jest do jego potrzeb oraz możliwości. Program (IPET) zostaje opracowany na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. W miarę potrzeb może być modyfikowany przez zespół opracowujący Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka, który zbiera się co najmniej dwa razy w roku. 

Dzieci objętą są całościową oraz komplementarną terapią. Zajęcia grupowe i indywidualne dają możliwość doświadczania własnych potrzeb oraz możliwości.

Podczas aktywności dnia codziennego takich jak: zabawy tematyczne, dowolne, ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, przestrzegania norm oraz zasad, komunikowania się z otoczeniem.

W miarę możliwości dzieci uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, uroczystościach zaplanowanych w kalendarzu imprez przedszkola, a także podejmują aktywności  ze swoimi rówieśnikami w oddziałach integracyjnych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa związanych ze światową pandemią COVID-19.

Nauczyciele

mgr Monika Osojca
nauczyciel początkujący pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pracy socjalnej, edukacji włączającej i integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapeuta w zakresie spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, tłumacz języka migowego I stopnia

mgr Barbara Lipka
nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki socjalnej i środowiskowej, edukacji włączającej i integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapeuta w zakresie spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, terapeuta ręki, tłumacz języka migowego I stopnia

Aktualności

Z życia Motylków


Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content