Oddział Kotki


W 2022 roku w naszym przedszkolu powstał VI oddział terapeutyczno- wspierający o  nazwie „Kotki”. Zajęcia w oddziale powadzone są codziennie od 8.00 do 13.00. Każde dziecko ma stworzony Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który dostosowany jest do jego potrzeb oraz możliwości. Program (IPET) zostaje opracowany na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. W miarę potrzeb może być modyfikowany przez zespół opracowujący Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka, który zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Do oddziału VI uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Kotki „Uczą się bawiąc i bawią ucząc”. Wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata, a także dzieci uczą się samodzielności w działaniu.

Podczas aktywności dnia codziennego takich jak: zabawy tematyczne, dowolne, ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, przestrzegania norm oraz zasad, komunikowania się z otoczeniem. W miarę możliwości dzieci uczestniczą we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w kalendarzu imprez, a także podejmują aktywności ze swoimi rówieśnikami w oddziałach integracyjnych.

Nauczyciele

mgr Beata Książka
nauczyciel początkujący edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki specjalnej, integracji sensorycznej i terapii autyzmu

mgr Justyna Bitner
nauczyciel początkujący pedagogiki specjalnej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej z socjoterapią, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS)

Aktualności

Z życia Kotków


Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content