Oddział Biedronki


Do oddziału uczęszcza 20 dzieci, wśród których jest 9 dziewczynek i 11 chłopców. W grupie razem ze zdrowymi rówieśnikami bawią się i uczą dzieci z niepełnosprawnościami tj.: Autyzm, Zespół Downa, niedosłuch oraz niepełnosprawność ruchowa. 

Biedronki są ciekawymi Świata i interesującymi się wszystkim dziećmi. Uwielbiają aktywność ruchową w każdej postaci, a najchętniej tą przy muzyce. Rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych: „Młody odkrywca” – doświadczenia i eksperymenty, „Zakątek małego artysty” oraz kole kulinarnym połączonym z nowatorską formą nauki języka angielskiego. 

Biedronki to rozbudzona poznawczo grupa. Wykorzystując między innymi odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak, z powodzeniem poznają litery i rozwijają słuch fonematyczny. Szukając kontaktu z niedosłyszącym kolegą , uczą się również alfabetu i podstawowych gestów w Polskim Języku Migowym.

Z uśmiechem na twarzy i wiarą we własne siły i możliwości podchodzą do wszelkich wyzwań.

Nauczyciele

mgr Ewa Lipczyńska
nauczyciel dyplomowany rewalidacji z terapią pedagogiczną zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia

mgr Renata Rokoszna
nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I, II i III stopnia

Aktualności

Z życia Biedronek


Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content