Terapia neurologopedyczna, surdologopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dzieci zdrowych z problemami logopedycznymi. Zajęcia najczęściej mają charakter zabaw terapeutycznych i dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Tok zajęć obejmuje niwelowanie zaburzeń językowych takich jak:

1. Zaburzenia języka:

 • budowanie kontaktu i motywacji do komunikowania się
 • niewykształcone kompetencje komunikacyjne u dzieci niemówiących
 • zaburzenia składni,
 • trudności w opanowaniu form gramatycznych,
 • trudności z organizacją tekstu,
 • problemy z nabywaniem nowego słownictwa,
 • trudności z używaniem zwrotów adekwatnie do sytuacji,
 • nieumiejętność spójnego wypowiadania się, inne, wynikające z zaburzeń np. słuchu

2. Zaburzenia mowy

 • artykulacji w tym usprawnianie i przygotowanie narządów artykulacyjnych
 • fonacji,
 • płynności mowy

3. Stymulowanie poszczególnych funkcji psychicznych – uwagi, pamięci, spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, myślenia, orientacji przestrzennej, percepcji słuchowej, w tym słuchu fonematycznego,

Na zajęciach wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • metody technik logopedycznych mające na celu wywołanie głosek,
 • automatyzacja zaburzonych głosek z wykorzystaniem multimedialnych programów logopedycznych i edukacyjnych, m. in.: „LOGOPEDIA”, „ Wspomaganie rozwoju”. Zabawy słowem”, Dysleksja”, Logopedyczne zabawy”, LOGOobrazki” – seria programów do terapii logopedycznej, „LOGOgry”, „Co to? Kto to?”, „Igraszki logopedyczne”, „Język polski – czytam, piszę” i in.
 • praca z dostępnymi na rynku pozycjami zawierającymi materiał obrazkowo – wyrazowy do ćwiczeń poszerzających słownictwo oraz ćwiczeń prawidłowej wymowy poszczególnych głosek, dobranych według zasad metodyki logopedycznej oraz tematyki zgodnej z kalendarzem przyrodniczo- okolicznościowym,
 • elementy „Metody czytania całowyrazowego” J. Domana
 • elementy „Metody Dobrego Startu” M Bogdanowicz
 • elementy programu rozwijającego percepcję wzrokową Frostig – Horn
 • „Terapia zabawą”
 • metoda czytania ideo – graficznego
 • metoda J. Cieszyńskiej „Kocham czytać”
Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content