Zrównoważony rozwój – klucz do przyszłości

Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”
Czym jest zrównoważony rozwój?
Jest to taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Środowisko naturalne jest podstawą zrównoważonego rozwoju, gospodarka jest narzędziem, a celem- dobrobyt społeczeństwa.
Zrównoważony rozwój wprowadza się poprzez:
• ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami odtwarzania tych zasobów;
• ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty;
• stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych;
• utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska;
• odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym;
• uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego;
• dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
Jakie korzyści niesie za sobą zrównoważony rozwój?
KORZYŚCI DLA PRZYRODY: – czyste powietrze i czysta woda – zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego – ochrona cennych przyrodniczych terenów.
KORZYŚCI DLA NAS SAMYCH: – lepsze samopoczucie – lepsze zrozumienie relacji i zależności we współczesnym świecie – poszerzanie horyzontów; otwartość na zmiany – zdobywanie nowych umiejętności.
KORZYŚCI EKONOMICZNE – niższe rachunki – oszczędność pieniędzy.
Jakie działania ekologiczne warto wprowadzić w domu?
• Wyciągaj ładowarkę z kontaktu. Ładowarki pobierają prąd, nawet gdy urządzenie nie jest do nich podłączone.
• Pamiętaj o całkowitym wyłączeniu telewizora i konsoli do gry. Wyłączone jedynie do trybu czuwania nadal korzystają z elektryczności.
• Segreguj odpady.
• Wykorzystuj papier z recyklingu. Do produkcji tego papieru potrzeba o 70% mniej energii.
• Wybieraj kosmetyki z dozownikiem z pompką lub roll-on, tylko nie aerozole! Aerozole trudno wytworzyć, wymagają w procesie produkcji mnóstwa energii i łączą się z produkcją substancji szkodliwych dla środowiska.
• Używaj urządzeń przyjaznych środowisku o wysokiej klasie energooszczędności.
• Ogranicz podróżowanie samochodem i samolotem. Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Wybieraj częściej transport publiczny lub rower.
• Korzystaj ze światła punktowo, np. czytając w fotelu staraj się używać lamp zamiast oświetlać całe pomieszczenie.
• Pamiętaj o gaszeniu oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju, a także o maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła w ciągu dnia.
• Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku.
• Przeterminowane leki odnoś do apteki. Substancje chemiczne zawarte w lekach, jeśli te zostaną wyrzucone do zwykłego kosza na śmieci, mogą przedostawać się do gleby, wód gruntowych, rzeki.
• Energooszczędne nawyki:
 Wybieraj energooszczędne oświetlenie i sprzęt AGD;
 Przykrywaj garnki i wlewaj tylko, tyle wody, ile potrzebujesz;
 Ustaw lodówkę z dala od źródeł ciepła i nie wkładaj do niej ciepłych potraw;
 Wyłączaj światła i urządzenia, gdy wychodzisz z pokoju lub z domu;
 Gdy nie ma Cię w domu lub wietrzysz zmniejsz grzanie.
Ekologiczny dom
Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie. Wprowadzając i użytkując energooszczędny sprzęt ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, oraz zmniejszamy negatywne skutki efektu cieplarnianego.
Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.
Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Często jest to jeden z największych wydatków w domowym budżecie. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, czy też wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla budowanego domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych również przyczyniają się do oszczędności i zminimalizowania kosztów, które ponosimy w związku z eksploatacją nieruchomości.
Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny, jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.
Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie. Na oszczędzaniu wody przeciętna czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie.
Gospodarowanie odpadami
Od zawsze tam gdzie pojawiał się człowiek pojawiały się też odpady. Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną, a środowisko nie potrafi sobie samo poradzić z ich szybkim usunięciem. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?
Myśl globalnie, działaj lokalnie, pamiętając o tych, co przyjdą po nas. Zrównoważony rozwój to strategia osiągania godnego życia, zaspakajania podstawowych potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego
„Ziemia zapewnia wystarczająco wiele by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego żądze.”
Mahatma Gandhi
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

Opracowanie: nauczycielki oddziału II: mgr Beata Książka, mgr Anna Miszczuk, mgr Jolanta Sucholewska

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content