Zasady wzmacniania /nagradzania/

1. Wzmocnienia powinny być wzmacniające. Coś, co jest wzmacniające dla jednego dziecka może być wstrętne dla innego! Rzeczy, które dla dziecka są nagrodą w pewnym okresie, mogą nie być nagrodą w późniejszym okresie.

2. Wzmocnienie powinno być uwarunkowane. Wzmocnienia /nagrody/ powinny być dostępne tylko, kiedy następuje pożądane zachowanie, aby nagrody nie straciły swej siły. /Nie uwarunkowane wzmocnienia mogą być oferowane, kiedy próbujemy skojarzyć terapeutę lub niepożądane zajęcie z nagrodą./

3. Należy stosować rozmaite wzmocnienia. Celem tego jest zagwarantowanie, że wzmocnienie utrzyma swą wartość, jak również stworzenie możliwości zróżnicowanego nagradzania.

4. Zawsze łączcie społeczne wzmocnienia z pierwotnymi wzmocnieniami. /Np. pochwałę z cukierkiem./

5. Nieustannie poszukujcie nowych wzmocnień. Obserwacja autostymulacyjnych zachowań dziecka pomoże wam w określeniu, co może mu się podobać.

6. Używajcie nagród odpowiednich dla wieku dziecka. Powiększy to akceptację dziecka ze strony rówieśników i prawdopodobieństwo tego, że dziecko spotka takie nagrody w naturalnym środowisku.

7. Nieprzewidywalność i nowość w wielkim stopniu podnoszą wartość nagród. Niespodzianki są zwykle przyjemne i wysoko motywujące. Torba lub pudełko z niespodziankami mogą być bardzo pomocne.

8. Na początku wzmocnienie powinno występować natychmiast po pożądanym zachowaniu.  Musicie upewnić się, że dziecko kojarzy swe zachowanie z nagrodą. Wzmocnienie jest najbardziej skuteczne, jeśli następuje w ciągu pół sekundy po zachowaniu dziecka.

9. Należy wprowadzić zmienny program dawania nagród i realizować go konsekwentnie.

10. Wzmocnienie powinno być stopniowo redukowane w miarę jak dziecko uczy się nowej umiejętności. Łatwe zadania powinny być nagradzane stosunkowo rzadko.

11. Rozważcie moment, w  którym dajecie nagrodę – nie przerywajcie pracy dziecka, aby dać mu nagrodę i zmierzajcie do tego, aby konkretna nagroda /np. cukierek/ dawana była po serii reakcji dziecka.

12. Z upływem czasu zmieniajcie nagrody, aby stały się one bardziej naturalne i praktyczne – takie jak np. pochwala, „kciuki do góry”.

13. Nie używajcie nagród w formie przekupstwa. Nie przyzwyczajajcie dziecka do tego, ze przed wykonaniem zadania słyszy, jaką dostanie nagrodę.  Nie przypominajcie dziecku o nagrodzie, jaka dostałoby, gdyby  nie zachowywało się nieprawidłowo. Kiedy zachowanie dziecka pogarsza się, nie oferujcie mu dodatkowych nagród , aby je uspokoić.

14. Stosujcie zróżnicowane nagradzanie. Oferujcie najlepsze nagrody za najlepsze zachowania lub „najtrudniejsze” zadania  i oferujcie mniejsze nagrody  za łatwiejsze zadania lub redukcje negatywnych zachowań.

Opracowanie: mgr Barbara Kolasa

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content