Wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny

Każda rodzina indywidualnie kształtuje swoją historię i w różny sposób podchodzi do rozwiązywania problemów i trudnych spraw. Wewnątrz rodziny istnieją silne więzi, dlatego jej członkowie dbają o zachowanie relacji, nawet gdy pojawiają się silne emocje, cierpienie. Starając się nie dopuścić do rozpadu rodziny, uruchamiają się różne zachowania adaptacyjne, które w rezultacie nie rozwiązują problemu. Uzależnienie jednego z członków rodziny wpływa bardzo destrukcyjnie na pozostałe osoby.

Fazy przystosowania rodziny z problemem uzależnień (od alkoholu i nie tylko):
ZAPRZECZENIE – zarówno osoba uzależniona jak i jej bliscy szukają źródeł kryzysu w innych czynnikach sytuacyjnych np. problemy w pracy, konflikty małżeńskie, problemy z dziećmi…
IZOLACJA – na skutek rozwoju uzależnienia i pojawiających się kompromitujących sytuacji rodzina ukrywa przed otoczeniem negatywne skutki uzależnienia. Wewnętrznie stara się wpłynąć na osobę uzależnioną. Narasta wtedy frustracja, złość, lęk, wstyd, poczucie winy, krzywdy.
REZYGNACJA – ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatu, poszukuje się nowych sposobów, jednak bez większych nadziei na zmianę. Narastają problemy zdrowotne i społeczne u poszczególnych członków rodziny. Następuje też przejęcie obowiązków osoby uzależnionej przez bliskich, co powoduje zwolnienie z nich osobę pijącą.
SEPARACJA – członkowie rodziny oddzielają się od osoby pijącej. Dążą do realizacji własnych zadań. Dystans ten może sprzyjać odbudowie rodziny oraz podjęciu leczenia (choć nie zawsze).

W rodzinie z problemem uzależnień:
– nie ma wyraźnie zaznaczonej granicy międzypokoleniowej,
– następuje zamiana ról,
– dominuje niejawna komunikacja,
– osoby negują własne uczucia, dążenia,
– pojawiają się wzajemne oskarżenia i pretensje,
– dochodzi do otwartych konfliktów,
– nie mówi się o sprawach ważnych dla rodziny,
– nie rozwiązuje się wspólnie problemów,
– trudno jest podejmować decyzje,
– dominuje wstyd i poczucie ,,jesteśmy (jestem) gorsi”,
– pojawiają się sztywne zasady służące ochronie przed lękiem
i wstydem,
– rodzina chroni swe tajemnice- pojawia się izolacja.

Ważne jest, aby określić odpowiedni kierunek pracy, wyjścia z tej sytuacji.
,,Co to znaczy, że rodzina dobrze funkcjonuje?”
Można wyróżnić kilka jej cech:
1. Elastyczna struktura- wyraźna granica międzypokoleniowa, autorytet należy do rodziców.
2. Istniejące konflikty i kryzysy rodzina rozwiązuje wspólnie.
3. Ewentualne błędy członków rodziny są poddawane analizie, korygowane.
4. Członkowie rodziny nie naruszają wartości drugiej osoby, a jeśli im się to zdarzy- mają poczucie winy.
5. Zachowana jest równowaga miedzy autonomią a zależnością.
6. Każdy członek rodziny ma szansę się rozwijać, gdyż może liczyć na wsparcie bliskich.
7. Potrzeby wszystkich członków rodziny są ważne.
8. Istnieje jasna i spójna komunikacja.
9. Wszyscy się szanują.
10. Rodzina jest otwarta społecznie.

DZIECI wychowujące się w rodzinie w której panował alkohol (lub inne uzależnienie):
– niejednokrotnie wyrastają na bardzo dzielne osoby, które realizują ważne zadania życiowe,
– mogą też powielać zachowania rodzica i uznać że picie nie jest niczym złym. Mając dostęp do alkoholu sięgają po niego nawet już jako dzieci.

Choroba alkoholowa staje się lekcją na całe życie i przyspieszonym kursem dojrzewania.

Dzieci najczęściej mają żal nie tylko do rodzica który pije, ale również do tego drugiego za to, że nie potrafił odejść lub zmusić uzależnionego do leczenia. Już jako dorosłe osoby, które odeszły z domu w którym był problem nie mogą się wyzbyć złości i traumy z lat dziecinnych. Pracując zawodowo biorą na siebie więcej obowiązków niż powinny. Są nadmiernie odpowiedzialne. Często nie potrafią jednak czerpać satysfakcji z życia oraz mają zaburzone relacje z innymi osobami. W dzieciństwie doświadczyły wielu frustracji, nie były doceniane. Trudniej jest im zaufać drugiemu człowiekowi, dlatego często się izolują. Bardzo łatwo je zranić. Częściej przeżywają stany depresyjne i mają myśli samobójcze, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania się.

Sharon Wegscheider – Cruse opisała role, jakie przyjmują dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym:
– bohater rodziny – (zazwyczaj jest to najstarsze dziecko) pełni rolę dorosłego wypełniając różne obowiązki domowe. Wszyscy są z niego dumni, chwalą je. Samo dziecko ma jednak obniżoną samoocenę, gdyż uważa że nie jest wystarczająco dobre w tym co robi,
– kozioł ofiarny – to dziecko z którym są różnego rodzaju problemy. Nie chce się uczyć, wpada w złe towarzystwo, jest zbuntowane. Rodzina może się na nim wyżyć, wylądować swe złości. Takie dziecko czuje się osamotnione, nienawidzi wszystkich, ma poczucie krzywdy,
– maskotka – (zazwyczaj najmłodsze dziecko) poprzez śmiech, żart, przymilanie się rozładowuje złe emocje w rodzinie. W środku czuje jednak duże napięcie, strach, smutek.
– dziecko zagubione – ucieka w świat swoich marzeń, jest ,,niewidzialne” dla bliskich. Nie sprawia kłopotów, od nikogo niczego nie chce. Czuje się pokrzywdzone. W kontaktach z innymi jest wycofane, zagubione, niepewne. Dzieci w rodzinie mogą pełnić kilka z tych ról , może się to zmienić w trakcie ich wzrastania.

IM LEPIEJ FUNKCJONUJĄ RODZICE, TYM WIĘKSZA JEST SZANSA NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA!

ZGŁOSZENIE SIĘ NA TERAPIĘ OSOBY UZALEŻNIONEJ I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (tj. żyjących w rodzinie z osobą uzależnioną) MOŻE ZAPOBIEC POWSTAWANIU WIELU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH (PSYCHICZNYCH I SOMATYCZNYCH).

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 70 (dawny budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4),
II piętro, pok. 20;
Psycholog, prawnik i specjalista terapii uzależnień pełnią tam bezpłatne dyżury.
Zapisy telefoniczne na spotkania: od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów: 533 431 651 lub 41 200 30 14.

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i uzależnień ,,ESKULAP” ul. H. Sienkiewicza 80 tel. (41)2651424, 509429678

Przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań związanych z leczeniem odwykowym.

,,Anonimowi Alkoholicy”- Biuro Służby Krajowej AA
Infolinia czynna codziennie w godz. 8.00- 22.00. Połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora. Tel. 801-033-242

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content