Rodzicu zadbaj o zdrowie dziecka – profilaktyka tytoniowa

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków psychoaktywnych).

      Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy zadbać o to, by dzieci nie miały styczności z dymem papierosowym. Przebywając w zadymionych pomieszczeniach dzieci są biernymi palaczami, co wpływa niekorzystnie na ich zdrowie.

      Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwa, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej pod tytułem „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrożenie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

„Papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń. Palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka. Zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym  powietrzem.

Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Jak unikać dymu tytoniowego ?

Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego.

Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy  Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

Dlatego pamiętajcie, aby:

  • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
  • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!,
  • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
  • rozmawiać z dzieckiem o świecie nawet na trudne tematy,
  • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
  • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
  • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną,
  • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

21 listopada- Światowy Dzień Rzucania Palenia

image001

Światowy Dzień Rzucania Palenia stanowi okazję do zwrócenia uwagi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego konsekwencje zdrowotne oraz jest zachętą do abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu.

Należy pamiętać, że palenie papierosów zarówno czynne jak i bierne szkodzi zdrowiu, co wynika z obecności w dymie tytoniowym około 4 tys. związków chemicznych, z czego 40 ma udowodnione działanie rakotwórcze, a 100 działanie toksyczne na tkanki naszego organizmu.

Uzależnienie od tytoniu to przewlekła choroba wymieniona w międzynarodowej klasyfikacji chorób jako zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane paleniem.
Palenie tytoniu powoduje zmiany w funkcjonowaniu układu krążenia: zmniejsza się tolerancja wysiłku fizycznego, rośnie ciśnienie krwi, dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i skórnych. Zmiany te powodują rozwój choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i zwiększają ryzyko zawału serca.

mgr  Grażyna Gaweł

mgr Barbara Grotek

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content