Projekt edukacyjny „Pomagamy ptakom”

DSCF4118 W Przedszkolu nr 12 od grudnia 2014r do marca 2015r był realizowany projekt edukacyjny ,,Pomagamy ptakom”. Projekt ten realizowany był z ogromnym zaangażowaniem rodziców. Metody aktywizujące, różnorodne formy pracy pozwoliły w pełni zrealizować zaplanowane wspólnie z dziećmi działania.   Projekt trwający  trzy miesiące umożliwił organizację zajęć w terenie, prowadzenie bezpośrednich obserwacji i  wykonywanie   zadań w środowisku naturalnym. Najważniejsze dla dzieci było zapewnienie im  bezpośredniego kontaktu z przyrodą tj. w najbliższym otoczeniu  przedszkola, w parku, w lesie.  Wykorzystanie wielu metod np. nowatorskiej metody ścieżki edukacyjnej, zabawy badawcze, doświadczenia, zadań stawianych do wykonania,  aktywizujących, np. metody Dobrego Startu, Burzy mózgów i innych  ułatwiło  przekazanie najmłodszym  nowych informacji dotyczących tematu projektu, podejmowanie samodzielnych prac utrwalenie i poszerzenie wiadomości  o ptakach zimujących w naszym kraju. Efektem projektu jest fakt że dzieci z łatwością rozpoznają i nazywają najczęściej spotykane ptaki.  Wiedzą, jaki pokarm potrzebny jest poszczególnym gatunkom, kiedy i jak należy je dokarmiać, potrafią dbać o swoich skrzydlatych przyjaciół. Uwieńczeniem wysiłku dzieci było nagrodzenie uczestników projektu odznakami „Przyjaciel ptaków”, na który zapracowały i zasłużyły wszystkie przedszkolaki. Podsumowanie projektu miało miejsce  12 marca 2015r. Zaproszeni na spotkanie rodzice uczestniczyli wspólnie ze swoimi pociechami w Quizie, sprawdzającym wiadomości i umiejętności dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały program muzyczno –ruchowy, w kolorowych strojach i przebraniach wynikający z tematyki projektu.  Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu ze strony rodziców, którzy cały czas  aktywnie uczestniczyli w różnorodnych działaniach na terenie przedszkola i domu, między innymi wykonując karmniki, albumy o ptakach, gromadząc dla nich pokarm. Ptaki zyskały przyjaciół nie tylko wśród przedszkolaków, ale również ich rodzin. Zamieszczone zdjęcia tylko w niewielkim  stopniu odzwierciedlają działania w zakresie realizowanego projektu.

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content