Oddział Montessori – grupa zróżnicowana wiekowo

„Szczebel po szczeblu
dziecko kroczy swoją drogą.
Swe kroki wyznacza ono samo,
Usuwamy kamienie spod jego nóg
Tylko w tedy, gdy jest to konieczne”
Hans Elsner.

Dzieciństwo jest tylko jedno i to, jakie podarujemy naszym dzieciom zależy od nas. „ Każde dziecko jest wyjątkowe i każde inne…”, toteż pedagogika Montessori w swych założeniach wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci. Rozbudza ich aktywność twórczą, rozwija ciekawość poznawczą, pomaga realizować swoje pomysły i odkrywać własne możliwości. Grupa montessoriańska funkcjonująca już od wielu lat w naszym przedszkolu jest dla wszystkich dzieci niezależnie od poziomu ich możliwości i uzdolnień. My pedagodzy realizując pierwszy szczebel edukacji, przygotowujemy je do życia w społeczeństwie, stwarzamy jak najkorzystniejsze warunki dla ich wszechstronnego rozwoju, zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami. Najważniejsze są tu dzieci rozwijające się w odpowiednio przygotowanym otoczeniu, w atmosferze życzliwości, miłości, akceptacji. Są w niej przedszkolaki w wieku od 3 – 6 r.ż. Taka grupa swą strukturą przypomina rodzinę wielodzietną. Pobyt w tej grupie ma znaczący wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny jednostki. Dziecko przebywając w niej przez trzy lata zajmuje coraz to inną pozycję społeczną. Najpierw jest najmłodszym, później starszym, by pod koniec pobytu stać się najstarszym, pewnym siebie i najbardziej kompetentnym przedszkolakiem. Młodsze dzieci mogą liczyć na pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy doradzą, wezmą udział w zabawie. Chętnie ich naśladują, dzięki czemu zdobywają nowe umiejętności oraz przejmują od nich wiedzę i doświadczenia. Uczenie odbywa się pod wpływem motywacji wewnętrznej. Starszaki rozumieją młodsze, opiekują się nimi i pomagają im w zrozumieniu, czy w wykonaniu trudnych zadań. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami . Czują się przez to osobami potrzebnymi i ważnymi, co przyczynia się do wzrostu ich poczucia własnej wartości oraz uczy odpowiedzialności.

W grupie tej możliwa jest indywidualizacja oddziaływań wychowawczych i to nie tylko ze względu na wiek, ale też możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. Dziecko zdolniejsze podejmuje coraz to nowe, trudniejsze zadania, dziecko zaś mniej zdolne, wolniej uczące się może przez dłuższy czas koncentrować się na tym samym ćwiczeniu, powracać do niego i powtarzać je, aż do osiągnięcia sukcesu, niejednokrotnie korzystając z pomocy starszych, uzdolnionych dzieci. Zakres działań przedszkolaków jest rozszerzony o możliwość wykorzystywania pomocy dydaktycznych opracowanych przez M. Montessori wspomagającymi rozwój dziecka. Pomoce te są dostępne tylko dla oddziałów montessoriańskich, toteż przedszkolaki w tej właśnie grupie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności w szerszym zakresie niż w placówkach tradycyjnych Podejmując pracę z pomocami dzieci łatwiej przyswajają, jakże trudną dla edukacji przedszkolnej wiedzę z zakresu: edukacji matematycznej (zrozumienie pojęcia liczby w aspekcie ilościowym, jakościowym i porządkowym, wyćwiczenie liczenia, zrozumienie istoty systemu dziesiątkowego), edukacji językowej (nauka pisania, czytania), wychowania kosmicznego (przyroda, biologia, geografia, kosmos).

Według M. Montessori najważniejszym czynnikiem rozwoju jest aktywność dziecka, jego samodzielność w działaniu. Dlatego w pracy z dziećmi dominującą rolę stanowi systematyczna praca z pomocami rozwojowymi. Pomysłowe, oryginalne, estetyczne pomoce dydaktyczne motywują dzieci do samodzielnego, aktywnego działania. Dziecko samo uczy się odkrywać, zdobywać wiadomości poprzez samodzielną pracę, nad którą czuwa nauczyciel. Nauczyciel nie wyręcza dziecka podając mu gotowych informacji, które przyswaja pamięciowo, lecz podpowiada, jak dziecko, samo ma to zrobić, pracując z wybraną pomocą. Montessori podkreślała, ze wychowując, ucząc dzieci powinniśmy im pozwolić zdobywać doświadczenia podczas samodzielnej pracy zgodnie z hasłem „pomóżmy im samym to zrobić”. Praca z pomocami umożliwia „maksymalne” włączenie dzieci do wytężonej, pełnej skupienia pracy. Każde dziecko może pracować z wybraną przez siebie pomocą, we właściwym dla siebie tempie, samo bądź w grupie. Wybory te uzależnione są od zainteresowań, jego zdolności i możliwości. Dziecko zdolne, szybko uczące się, może podejmować coraz to nowe, trudniejsze zadania, inne, wolniej uczące się mogą powracać do tych samych ćwiczeń i powtarzać je, aż do osiągnięcia zadawalającego rezultatu. Oddział Montessori wyposażony jest we wszystkie niezbędne pomoce opracowane przez M. Montessori, Dziecko od najwcześniejszych lat poznaje cyfry, litery, wykonuje działania matematyczne, osiąga umiejętność czytania i pisania, oraz zakres wiedzy niezbędny do przekroczenia progu szkoły tj. osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Praca z pomocami montessoriańskimi wspierana jest przez różnorodne formy pracy z wykorzystaniem komputerów, programów edukacyjnych, licznych pomocy dydaktycznych, literatury, itp Metoda ta została zaakceptowana i przyjęta z dużym entuzjazmem przez rodziców, którzy zdecydowali, że ich dzieci będą uczęszczać właśnie do oddziału montessoriańskiego. Rodzice z zaangażowaniem współuczestniczą w życiu grupy, aktywnie wspierają działania nauczycielek.

Opracowanie: mgr Teresa Pykosz

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content