O nas


WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Tworzymy przedszkole integracyjne, w którym dziecko i jego wszechstronny rozwój jest dobrem najwyższym.
 • Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczną, przyjazną atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji
 • Każde dziecko, bez względu na potencjał, ma równe prawo do zabawy i nauki na miarę swoich możliwości.
 • Przedszkole integracyjne uczy tolerancji, życzliwości i wzajemnej akceptacji.
 • Oferta edukacyjna przedszkola  umożliwia rozwijanie zainteresowań, pasji , kształtowanie samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Zapewniamy dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
 • Tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego wychowanka, zgodnie z jego predyspozycjami i ograniczeniami.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny
 • Przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji i radzenia sobie w życiu społecznym.

Zapewniamy opiekę i edukację dzieciom zdrowym w wieku 3-6 lat.

Dzieci z zaburzeniami rozwoju (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą korzystać z usług przedszkola nie dłużej niż do 9 roku życia.

Przedszkole organizuje formy zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się od 1 do 31 marca.

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6-16:30

Budynek przedszkola otoczony zielenią i bezpiecznym placem zabaw mieści się w centrum osiedla Słoneczne, co zapewnia łatwy dowóz dzieci z różnych rejonów miasta.

Nasze przedszkole to placówka 4-oddziałowa.

Oddział I „Pszczółki”
Oddział II „Żabki”
Oddział III „Kubusie”
Oddział IV „Biedronki”
Oddział V „Motylki”
(terapeutyczno-wspierający)

Oddział II i III  pracują metodą Marii Montessori zgodnie z mottem:
Pomóż mi samemu to zrobić

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną opiekę nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (oligofrenopedagog) oraz specjalistów właściwych do rodzaju zaburzeń rozwojowych.

Dzieci niepełnosprawne korzystają z odpowiednich form terapii:
Podstawa programowa jest realizowana w godzinach: 8 00 – 13 00

W przedszkolu dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie. Istnieje możliwość stosowania zamienników w dietach na podstawie zaświadczeń lekarskich.

Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu regulują Uchwały Rady Miasta.

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14:00 – 15:00.

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content