Metoda Marii i Alfreda Kniessów

Metoda Marii i Alfreda Kniessów – po polsku można nazwać ją Ruch i rytm lub Ruch w rytmie , a wywodzi się ze szkoły gimnastycznej Marii Brauns. Metodę Ruch w rytmie autorzy zaczęli programować w latach 60 – tych, jako Studio Ruch w Rytmie , najpierw w Hanowerze, a potem we wszystkich znaczniejszych miastach Europy, a nawet poza tym kontynentem. Początkowa nazwa Studio Ruch w Rytmie została przyjęta dla podkreślenia, iż twórcy metody nastawili się w tej fazie na praktyczne eksperymentowanie swojej idei. Z czasem zrodziła się dojrzała metoda wychowania ruchowego przez rytm, dla której najbardziej charakterystyczne jest współdziałanie następujących elementów:

•  ruch

•  muzyka

•  rytm,

•  przybory

przy czym muzyka jest traktowana jako przyjemne przeżycie estetyczne. Istotą natomiast jest wyrazisty rytm będący podstawą wykonywania poszczególnych faz ruchu w czasie, czyli w określonym tempie. Twórcy metody mocno podkreślają, iż istotą metody jest ruch, a nie muzyka, co różni tę metodę od metody Orffa, który główny nacisk kładzie nie na ruch lecz na muzykę.

Metoda Kniessów – to rodzaj gimnastyki rytmicznej , twórczej , polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. To specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Bazuje na naturalnym, zrytmizowanym i ekspresyjnym ruchu.

Pozwala na rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, ekspresji twórczej, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała; harmonijne rozwijanie prawej i lewej strony ciała, stwarzanie sytuacji do poznania przez dziecko swoich możliwości ruchowych; rozumienie swojej roli w zespole –  wzajemna kontrola podczas odtwarzania ruchów nauczyciela.

Wywołuje u dzieci dobre samopoczucie i przyjemne przeżycia.

Gniewkowski definiuje ją jako: „ rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi. Rezygnuje się w niej z dotychczas powszechnie stosowanych form i środków wychowania fizycznego. Eksponuje naturalne formy ruchowe, nie stosuje baletu, technik sportowych itp.”

Charakterystyczne dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów równocześnie przez jedną osobę .

Stosuje się następujące przybory :

• bijaki ,

• szarfy ,

• grzechotki,

•  dzwoneczki ,

•  wstążki,

• bębenki ,

• przepołowione łuski orzecha kokosowego,

•  miotełki bibułkowe, gazetowe,

•  kołatki kapslowe,

•  grzechotki puszkowe,

•  grzechotki butelkowe,

•  woreczki z grochem,

•  rolki po ręcznikach papierowych

Przybory do ćwiczeń ruchowych i przybory do wytwarzania dźwięków – te środki pomocnicze są oryginalnym pomysłem autorów i służą do pogłębienia przeżyć duchowych oraz wyegzekwowania poprawnie skoordynowanych ruchów pełnych ekspresji, o znaczeniu usprawniającym i estetycznym. Szczególnie atrakcyjne są one dla dzieci w wieku przedszkolnym, działają bowiem następujące mechanizmy psychologiczne:

1. Zabawa z przyborami stwarza atmosferę radości;

2. Postawienie ćwiczących w sytuacji zadaniowej przyczynia się do działania ukierunkowanego na cel;

3. Nacisk sytuacyjny powoduje kształcenie ruchu;

4. Intensyfikacja przez koncentrację – jest źródłem efektywności nauczania– uczenia się.

5. Elementy improwizacji tematów i układów – aktywizują uczestników i rozwijają ich twórcze działanie.

Przybory stanowią dobrą pomoc metodyczną w osiąganiu celów dydaktycznych, ponieważ: pobudzają do ruchu, rozwijają poczucie rytmu, rozwijają poczucie napięcia i rozluźnienia w takt rytmu.
Autorzy metody uważają, że przybory nie powinny hamować ruchu i muszą nadać sens czynnościom ruchowym, stąd nie mogą być ani za duże ani zbyt ciężkie.

W tej metodzie bardzo ogranicza się mówienie. Impulsem do podejmowania wszelkich form ruchu jest muzyka. Jest też dużo naśladownictwa i wzorowania się na prowadzącym i współćwiczących.

Główny tok zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym, jest często osobą wiodącą, ale w miarę zainteresowania ruchowego grupy, pozostawia jej wiele swobody.

W ćwiczeniach jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, rytmu i sposobów użycia przyboru: dużo elastyczności, płynności, swady i swobody ruchu. Towarzyszy temu hedonistyczne zjawisko radości życia, uczenia się i nabywania kultury ruchu. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje „głód” ruchu. W gimnastyce rytmicznej dzieci wykonują ćwiczenia w różnych pozycjach i rytmie, co doskonale zaspokaja ich potrzebę ruchu.

Ustalono także zasady gimnastyki rytmicznej .

Należą do nich :

• ćwiczyć z radością ,

• rozwijać poczucie rytmu i doskonalić koordynację ruchową ,

• poszukiwać nowych form i rodzajów ruchu ,

• wykorzystywać muzykę i rytm jako bodźce do ćwiczeń ruchowych ,

• stosować barwne przybory do ćwiczeń , zawsze po 2 sztuki w celu

harmonijnego rozwoju prawej i lewej strony ciała ,

• przeplatać ćwiczenia rytmiczne z ruchami o charakterze zabawowym,

• nie nadużywać słów

Metodę cechuje szeroko rozumiana ekspresja ruchowa i duża aktywność ćwiczących. Jest ona oparta na pozytywnej motywacji, co wiąże się z zasadą podmiotowego traktowania dzieci. Ćwicząca grupa odwzorowywuje ruchy prowadzącej, a także wprowadza do zajęć wiele ciekawych ćwiczeń kreatywnych, utrzymując wszystkie ruchy w rytmicznym tempie, bądź też działając we własnym rytmie. Omawiana metoda inspiruje nowe pomysły i rozwiązania

Opracowanie: mgr Anna Miszczuk

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content