Metoda M. CH. KNILLÓW – Program Aktywności Ruchowej

Doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu, z tzw. bliskimi zmysłami, pojawiają się najczęściej w życiu człowieka, dlatego są mu najlepiej znane, zapewniają skuteczne zaspokajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Pozwalają na zdobywanie informacji na temat swojego ciała, wyodrębnianie go z otoczenia, a co za tym idzie ułatwiają rozwój poznawczy. Do metod opartych głównie o kontakt z ciałem zaliczyć można m.in. metodę  opracowaną przez Mariannę i Christophera Knillów obejmującą programy aktywności  noszące tytuły: „Świadomość ciała”, „Kontakt i komunikacja”. Są one obecnie realizowanew wielu krajach w tym również w Polsce. Metoda Knillów to próba wykorzystania osiągnięć psychologii rozwojowej do pracy z tymi wszystkimi, którzy niezależnie od wieku i przyczyny zaburzeń nie nawiązują kontaktu z najbliższym otoczeniem. Tkwią w milczącym świecie stereotypów. Są dalecy, ale nadal wrażliwi na nasze komunikaty, podatni na odrzucanie. Bronią swoich granic, ale oczekują pomocy.

Opis programów

PROGRAMY  KNILLÓW  MOGĄ BYĆ STOSOWANE JAKO METODA:

  • Przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem (Olechnowicz 1988),
  • Pobudzająca dzieci głębiej upośledzone umysłowo do aktywności i współdziałania,
  • Aktywizująca dzieci z  mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • Diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się,
    z trudnościami w nauce,
  • Porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.

Aktywności zawarte w każdym programie następują kolejno po sobie. Mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi fizycznie upośledzonymi, nie słyszącymi lub niewidomymi, oraz z dziećmi, z którymi trudno jest nawiązać kontakt (z cechami autystycznymi lub psychotycznymi).

Program wprowadzający – 8 minut.

Kołysanie

Wymachiwanie rękoma

Pocieranie dłoni

Klaskanie

Głaskanie głowy

Głaskanie brzucha

Relaksacja

Program 1  – 15 minut.

Kołysanie

Wymachiwanie rękoma

Zginanie i rozprostowanie rąk

Pocieranie dłoni

Zaciskanie i otwieranie dłoni

Ruchy palców

Klaskanie

Głaskanie głowy

Głaskanie policzków

Głaskanie łokci

Głaskanie brzucha

Przewracanie się ( padanie )

Relaksacja

Program 2  – 15 minut.

Kołysanie

Klaskanie

Głaskanie brzucha

Głaskanie ud

Głaskanie kolan

Głaskanie palców u nogi

Wiosłowanie

Pocieranie stóp

Poruszanie palcami u stóp

Poruszanie nogami

Leżenie na plecach

Obracanie się z pleców na bok

Obracanie się z pleców na brzuch

Relaksacja

Do wykonywania aktywności opisanych w 1 i 2 programie używane są różne części ciała w różny sposób.

Program 3 – 20 minut.

Leżenie na brzuchu

Leżenie na plecach

Obracanie się z pleców na brzuch

Obracanie się z brzucha na plecy

Poruszanie nogami

Czołganie się na brzuchu

Raczkowanie

Klęczenie i spacerowanie na kolanach

Upadanie z pozycji klęczącej

Odpychanie i przyciąganie

Relaksacja

Przeprowadzenie tego programu wymaga znacznie więcej świadomości społecznej dziecka ruchliwości i koordynacji.

Program 4 – 20 minut.

Leżenie na brzuchu

Leżenie na brzuchu i mruganie oczyma

Leżenie na plecach z rękoma wokół karku

Poruszanie nogami (jazda rowerem)

Odbijanie się na siedzeniu

Ślizganie się na siedzeniu

Podnoszenie się i stanie bez ruchu

Podnoszenie ramion – jednego a potem obu jednocześnie

Podnoszenie jednocześnie jednej ręki i jednej nogi

Stawanie przed kimś

Podbieganie do – odbieganie od

Spacerowanie – szybko i delikatnie

Spacerowanie – wolno i ciężko

Spacerowanie – wolno i delikatnie ( po cichu)

Dwa i dwa (znajdź partnera)

Odpychanie i przyciąganie

Dowolne ruchy

Taniec

Program ten pomyślany jest jako aktywność grupowa. Wymaga odpowiedniego poziomu świadomości ciała, większej samokontroli, wyższego poziomu rozumienia pojęciowego, koncentracji.

Program SPH – 25 minut.

Kołysanie -pr. 1 i 2

Wymachiwanie rękoma – pr. 1

Pocieranie dłoni – pr. 1

Zaciskanie i otwieranie dłoni – pr. 1

Klaskanie – pr.1 i 2

Głaskanie policzków – pr. 1

Głaskanie brzucha – pr. 1 i 2

Głaskanie ud – pr. 2

Ruchy stóp – nóg – pr. 2

Przewracanie się (padanie) – pr. 1

Relaksacja – pr. 1 i 2

Każdemu etapowi przyporządkowana jest inna, bardzo wyraźna, radosna linia melodyczna. Rytuał sesji rozpoczyna się już w momencie przygotowań – przyniesienia przyborów i znalezienia odpowiedniego miejsca. Podstawową część inauguruje włączenie magnetofonu i rytualne  wykonywanie określonych w danym programie czynności. Pozycja dziecka i forma jego fizycznego kontaktu z terapeutą jest uzależniona od jego woli i możliwości psychofizycznych. Po jakimś czasie dziecko zaczyna bardzo wyraźnie łączyć bodźce słuchowe – melodię – ze schematem i rodzajem wykonywanej czynności. Dzięki temu osiąga się nie tylko nawiązanie kontaktu i rozwijanie aktywności, ale również orientację w czasie, umiejętność przewidywania oraz bardzo wyraźny rozwój koordynacji słuchowo – ruchowej; rytmizowanie ruchów w zależności od muzyki.

Programy mogą być skutecznie stosowane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej.

Opracowanie: mgr Barbara Kolasa

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content