Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Krauze-Składanowska – nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości.

Społecznym wicedyrektorem jest mgr Jolanta Sucholewska – nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego I stopnia.

ODDZIAŁ I
mgr Barbara Grotek nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej oligofrenopedagog
mgr Grażyna Gaweł nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
mgr Marzena Wójcik nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog
ODDZIAŁ II Marii Montessori
mgr Jolanta Sucholewska nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego I stopnia
mgr Anna Miszczuk nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki M. Montessori
ODDZIAŁ III Marii Montessori
mgr Diana Jastrząb nauczyciel dyplomowany zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki Montessori, terapeuta ręki
mgr Katarzyna Chełminiak nauczyciel kontraktowy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ODDZIAŁ IV
mgr Ewa Lipczyńska nauczyciel dyplomowany rewalidacji z terapią pedagogiczną zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Renata Rokoszna nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu
ODDZIAŁ V
mgr Beata Książka nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki specjalnej, terapii autyzmu
mgr Urszula Barańska nauczyciel kontraktowy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, oligofrenopedagog, mgr biologii środowiskowej

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

Terapia logopedyczna
mgr Beata Krauze-Składanowska nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
mgr Malwina Skowron-Gajda neurologopeda, nauczyciel kontraktowy pedagogiki szkolnej i środowiskowej, społecznej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Terapia autyzmu
mgr Barbara Kolasa nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta autyzmu, terapeuta manualny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
Terapia Integracji Sensorycznej
mgr Urszula Sadrak nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
Terapia ręki
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki Montessori, terapeuta ręki
Fizjoterapia
mgr Mirella Kanarska mgr fizjoterapii, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, nauczyciel kontraktowy, terapeuta diagnozy i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych
Gimnastyka korekcyjna
mgr Mirella Kanarska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu, pedagogiki Montessori, terapeuta ręki
Ćwiczenia gimnastyczne
metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
z aktywnym udziałem rodziców
mgr Mirella Kanarska
Personel administracyjno-obsługowy
mgr Katarzyna Rutkowska główna księgowa
Jolanta Sałkowska intendent
Marta Serafin kucharka
Magdalena Juda woźna oddziałowa
Magdalena Kryj woźna oddziałowa
Ewa Piwnik woźna oddziałowa
Hanna Okręt woźna oddziałowa
Monika Pytlak woźna oddziałowa
Zbigniew Pietruszka konserwator

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content