Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym – przedszkolaki w Krainie Liczb

DSCN8234Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy widzieć szeroko. Nie należy dzieci uczyć przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie, tłumaczenie, opowiadanie ale przez działanie  i doświadczenia dziecka. Musi być połączona z rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.Istotna jest także świadomość tego, w jaki sposób dzieci się uczą. Sprawdzoną metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę Dziecko podejmuje zabawę z przyjemności i jest ona dla dzieci sposobem oswajania się z trudnymi sytuacjami oraz kształtowaniem ważnych umiejętności. W zabawie dzieci uczą się, gromadzą dużo doświadczeń i przetwarzają je w schematy umysłowe. Odpowiednio dobrane zabawy  w edukacji matematycznej sprzyjają rozwojowi czynności intelektualnych. Służą dzieciom do dokonywania operacji klasyfikowania, dostrzegania regularności, łączenia tego, co podobne, wiązania przyczyny ze skutkiem.Pozwalają dzieciom przewidywać co może się zdarzyć, uczą podejmowania decyzji oraz unikania niepowodzeń w codziennych sytuacjach. Kształtują orientację przestrzenną, pozwalają zrozumieć pomiar długości, rozwijają kompetencje intelektualne dziecka. Ułatwiają  dzieciom porządkowanie otoczenia, a w związku z tym funkcjonowanie w sytuacjach życiowych.Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do rozwijania zainteresowań dzieci matematyką. Zainteresowania te mogą powstać  przy zapewnieniu odpowiednich warunków: atrakcyjności form, metod oraz środków dydaktycznych sprzyjających  wyzwalaniu spontanicznej aktywności i kreatywności. Realizując metody i formy pracy oraz rozwiązania metodyczne wynikające z koncepcji wczesnego nauczania matematyki przez zabawę „ W Krainie Liczb” autorstwa: G.Friedrich, Viola de Galgóczy, B. Schindelhauer to dla przedszkolaków  atrakcyjny sposób na poznawanie liczb, porównywanie, dodawanie oraz manipulowanie. To wypróbowane i niezawodne pomysły dla przedszkoli, które chcą przez zabawę pokazać dzieciom piękno matematyki. Rekwizyty tworzące „Krainę Liczb” opisane książce i dołączona płyta CD z piosenkami czynią kompletną pomoc dydaktyczną. Zajęcia matematyczne realizowane w ramach poznawania Krainy Liczb obejmują: bajki i piosenki o liczbach, zabawy matematyczne, wyliczanki, zabawy ruchowe i wiele innych propozycji kreatywnego urozmaicania zajęć.Dzieci przenoszą się w tajemniczą Krainę, gdzie mieszkają liczby od Jeden do Dziesięciu. Poznaniu kolejnych liczb i zależności matematycznych pomiędzy nimi służą:

Liczbowa droga umożliwia poznanie poprzez aktywność ruchową kolejności liczb. Dzieci chodzą i skaczą po płytkach z liczbami do przodu i do tyłu. Zapamiętują przy tym kolejność liczb ( aspekt kardynalny i porządkowy liczby)

Liczbowe ogrody to zestaw 10 dywaników w kształcie figur geometrycznych  przyporządkowanych poszczególnym liczbom. Zestaw umożliwia dzieciom powiązanie liczb i kształtów, np.: trójka-trójkąt, czwórka- kwadrat,itd.

Liczbowe domy to drewniane klocki-sześciany, w których mieszkają liczby. Dom Liczby Jeden ma jedno okno, dom Liczby Dwa ma dwa okna, itd. Na dachach Liczbowych domów umieszczone są chorągiewki z cyframi symbolizującymi numery domów.

Liczbowe wieże to kolorowe drewniane kostki ułożone na sobie w ilości odpowiadającej wartości danej Liczby mieszkającej w ogrodzie. Przy ich pomocy dzieci mogą przedstawiać wartości liczb w różnych kombinacjach ( np. Liczbę 8 można przedstawić jako: 5+3,  2+6,  4+4, itd.)

Elementy te tworzą Miasto Liczb.

Mieszkańcami Krainy Liczb są  kukiełki: wróżka Niezapominajka i skrzat Psotnik-Przewrotnik oraz liczbowe zwierzęta . Postacie te ożywiają abstrakcyjny świat matematyki, są bohaterami  opowiadań, przenoszą dzieci w świat liczb. Poszczególne elementy Krainy Liczb przedszkolaki doświadczają wszystkimi zmysłami: wzroku, dotyku, słuchu, równowagi, i ruchu. Ponadto uczą postrzegania, koncentracji, kompetencji społecznych i wytrwałości, wspomagają motorykę dużą i małą, rozwijają umiejętności językowe i muzyczne. Przedszkolaki swoje zadania wykonywały w sposób spontaniczny i z wielkim zaangażowaniem. Wszystkie te działania sprawiały, ze matematyka stała się dla nich ciekawa i zrozumiała i co ważne – dzieci świetnie się przy tym bawiły.

Opracowanie; mgr Danuta Macias  mgr Ewa Lipczyńska  mgr Beata Książka

Dodaj komentarz

Powrót na górę strony

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Skip to content