Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Krauze-Składanowska – nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości.

Społecznym wicedyrektorem jest mgr Jolanta Sucholewska – nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego I stopnia.

ODDZIAŁ I
mgr Barbara Grotek nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej oligofrenopedagog
mgr Grażyna Gaweł nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
ODDZIAŁ II Marii Montessori
mgr Jolanta Sucholewska nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tłumacz języka migowego I stopnia
mgr Anna Miszczuk nauczyciel dyplomowany nauczania początkowego, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki M. Montessori
mgr Beata Książka nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, resocjalizacji i profilaktyki uzależnień
ODDZIAŁ III Marii Montessori
mgr Diana Jastrząb nauczyciel dyplomowany zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Grażyna Janikowska nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki M. Montessori
mgr Marzena Wójcik nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego,  nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog
ODDZIAŁ IV
mgr Ewa Lipczyńska nauczyciel dyplomowany rewalidacji z terapią pedagogiczną zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na poziomie B2
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel stażysta edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu
mgr Renata Rokoszna nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu

SPECJALIŚCI – TERAPEUCI

Terapia logopedyczna
mgr Beata Krauze-Składanowska nauczyciel dyplomowany pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, afazjolog, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, tłumacz języka migowego I stopnia, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
mgr Malwina Skowron-Gajda neurologopeda, nauczyciel stażysta pedagogiki szkolnej i środowiskowej, społecznej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Terapia autyzmu
mgr Barbara Kolasa nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta autyzmu, terapeuta manualny, oligofrenopedagog, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
Terapia Integracji Sensorycznej
mgr Urszula Sadrak nauczyciel dyplomowany pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki, certyfikowany trener treningu umiejętności społecznych (TUS) i treningu kontroli złości
Terapia ręki
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel stażysta edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu
Fizjoterapia
mgr Mirella Kanarska mgr fizjoterapii, terapeuta metody PNF, terapeuta metody tkanek miękkich, terapeuta metody Kinesiology Taping, nauczyciel stażysta, terapeuta diagnozy i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych
Gimnastyka korekcyjna
mgr Mirella Kanarska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Ewelina Gaweł nauczyciel stażysta edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu
Ćwiczenia gimnastyczne
metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
z aktywnym udziałem rodziców
mgr Mirella Kanarska
Personel administracyjno-obsługowy
mgr Katarzyna Rutkowska księgowa
Jolanta Sałkowska intendent
Marta Serafin kucharka
Emilia Drop kucharka
Magdalena Juda woźna oddziałowa
Magdalena Kryj woźna oddziałowa
Ewa Piwnik woźna oddziałowa
Hanna Okręt woźna oddziałowa
Monika Pytlak woźna oddziałowa
Zbigniew Pietruszka konserwator
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress